best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מרכז המידע


חלוקת הרכוש בהליך גירושין

  • June 2015
  • Posted By admin
  • 0 Comments

חלוקת הרכוש בהליך גירושין

כאשר בני זוג עומדים בפני גירושין, אחד הנושאים החשובים ביותר הוא חלוקת הרכוש בהליך גירושין. תחום זה, הינו מורכב ודורש ידע מקצועי רב בנושא של התנהלות חכמה והיכרות מעמיקה עם מערכת בתי המשפט. כל הרכוש הנצבר במהלך הנישואין, נחלק בין בני הזוג בחלקים שווים וזה לא משנה, על שם מי רשום הרכוש. אם יש הסכם בין בני הזוג והם הגיעו להבנה ביניהם  בנושא חלוקת הרכוש בהליך גירושין, לא תהיה ביניהם בעיה, אך במידה וקיימת מחלוקת, בית המשפט לענייני משפחה  או בית הדין הרבני, יפסקו לגבי חלוקת הרכוש, תלוי היכן הוגשה תביעת הגירושין. עורכי דין שמתמחים בדיני משפחה, יוכלו לגרום לכך שבן או בת הזוג לא יפסידו את מה ששייך להם.

הדין בחלוקת רכוש לאחר הגירושין

החוק אומר, כי מה שהיה שייך לאחד מבני הזוג או לשניהם, מלפני הנישואין אינו יכול להתחלק, כי אם רכוש שצברו בזמן הנישואין. גם אם אחד מבני הזוג, זכה בכספי ירושה אין בן הזוג רשאי לדרוש אותם ומדובר גם על מתנות שקיבל אחד מבני הזוג במהלך שנות נישואיהם. המושג של הרכוש המשותף, יכלול: נכסים, רכבים, חסכונות משותפים, פיצויי פיטורין, קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים, פנסיה. אם אחד מבני הזוג, פתח עסק עצמאי במהלך הנישואין, בן או בת הזוג, רשאים לדרוש את חצי משווי החברה שגם היא נחשבת לרכוש משותף. בדרך כלל חלוקת הרכוש בהליך גירושין, הינה סלע מחלוקת בין רוב הזוגות המתגרשים.

מהם המושגים חזקת שיתוף ואיזון משאבים?

החוק על חזקת שיתוף, חל בתאריך 1.1.74, מורה, כי כל הנכסים שהצטברו במהלך הנישואין, הם משותפים ואין הרישום הפורמלי של הבעלות בנכס קובע בה את הבעלות במידה ובן או בת הזוג, החליט לשתף את בן הזוג גם בנכסים שהיו להם לפני הנישואין, זכאי בן או בת הזוג לחלוקה שווה. מה שנקרא בשפה המשפטית “איזון נכסים”.

ומה לגבי החובות?

חובות שנצברו במהלך הנישואין, הינן חובות משותפים, אלא אם כן, מדובר בחובות שאינם שייכים לתא המשפטי כגון: הימורים מעשים בלתי חוקיים וכדומה.

Share

Comments