best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

גישור

About Project

גישור

הגישור, על פי הגדרתו המקובלת, הוא הליך אשר בו מתערב בחילוקי הדעות צד שלישי, בלתי תלוי בדרך כלל, המסייע לצדדים המתעמתים להגיע להסדר מרצון של חילוקי הדעות שלהם לשם יישוב הסכסוך ביניהם.

ברור מדוע הצד השלישי צריך להיות ניטרלי, אך ההגדרה אומרת: “בדרך כלל”. הטעם לכך הוא, שישנם מקרים בהם המגשר הוא צד מעוניין, והצדדים, אשר יודעים זאת, מקבלים אותו על אף עובדה זו. היסוד החשוב ביותר של הליך זה, ואף הבלתי מובן ביותר למי שאינו רגיל בו, הוא יסוד “ההסדר מרצון”.

להבדיל משופט או בורר, אין בידי המגשר כל כוח אכיפה. אין הוא יכול לצוות על הצדדים להשתתף בהליך, אין הוא מוסמך להחליט החלטות מחייבות ואיננו יכול למנוע מאחד הצדדים להפסיק את ההליך טרם סיומו.

עובדה זו נראית תמוהה בעיני מי שרגיל להליך השיפוטי המקובל, שבו כוח האכיפה עומד בבסיס השיטה.

אולם, דווקא עובדה זו היא המעניקה לגישור צביון מיוחד, המאפשר לו להביא לתוצאות שהן, במקרים רבים, עדיפות על אלה שמשיג בעל כוח האכיפה.

יתרה מזו, חשוב לזכור כי אם ניסיון הגישור נכשל – לא כלו הקיצין. עדיין חופשיים הצדדים לפנות אל ביהמ”ש או לפנות לדרך אחרת ליישוב הסכסוך.

אם הליך הגישור עלה יפה – הכול באים על סיפוקם במהירות יחסית ובעלות נמוכה. בדרך כלל החיסכון במועקה ובלחץ הנפשי, הכרוכים בדיון משפטי, עולה בערכו בהרבה על העלות בכסף ובזמן שבהם כרוך הגישור.

הליך הגישור הינו הליך חסוי, המחייב הן את המגשר והן את הצדדים שלא לחשוף את הדברים אשר נאמרו בפני ביהמ”ש אף במקרים בהם ההליך לא צלח.
המגשר אינו מקבל החלטות במקום הצדדים, אלא מסייע להם להגיע להחלטות ולהסכמות בעצמם. הוא אינו כופה את דעתו על הצדדים ואינו מקבל החלטות משפטיות. המטרה היא להגיע להסדר שייראה לשני הצדדים הוגן וצודק.
המגשר מנסה לצפות פני עתיד ולסייע בהסדרת היחסים בין הצדדים מכאן ולהבא.
יש ראיות לכך, שצדדים, שהגיעו להסכם באמצעות גישור, רואים עצמם מחויבים לפתרון, שהם עצמו עיצבו, יותר מאשר לפסק דין של ביהמ”ש.
מעורבותם של הצדדים בעיצוב ההסכם גורמת לכך, שייראו בו את יציר כפיהם.

 

יתרונות הגישור

הליך הגישור הינו זול, מהיר, חשאי ובלתי פורמאלי כך שאינו כפוף לכללי סדר הדין והראיות הנהוגים בבתי המשפט.

הצדדים פעילים בעיצוב פתרון הסכסוך ובכך מגבשים הסכם המקובל עליהם. הדבר יוצר מחויבות גבוהה לקיום ההסדר.

פנייה להליך הגישור חוסכת את הכניסה למצב מרוץ הסמכויות ובכך הפתרון הופך לנעים וחברי יותר.

הליך הגישור מביא לפתרונות יצירתיים – “הגדלת העוגה”.

המגשר מעמיק בהבנת הסכסוך, ובמהלך הפגישות מגיע לרמת היכרות גבוהה עם הצדדים. אי לכך, הסיכוי להגיע לפתרון הסכסוך בצורה הטובה ביותר עבור הצדדים, גדל.

 

הליך הגישור

המפגשים בהליך הגישור מתנהלים בין המגשר לצדדים, וכן רשאי המגשר להיפגש עם כל אחד מהצדדים בנפרד.

על כל ההליך חל חיסיון, לכן כל מידע העולה במהלך הגישור, אם בעל פה ואם בכתב, חסוי ואין אפשרות לעשות בו שימוש מחוץ להליך הגישור, אלא אם הסכימו שני הצדדים אחרת.

המגשר בשיחותיו עם הצדדים מנסה לרדת לשורש המחלוקת ובכך לזהות את הצרכים, העמדות והאינטרסים של כל אחד מהצדדים. הצדדים, בהנחייתו של המגשר, מציעים פתרונות ליישוב הסכסוך, כאשר המטרה הסופית היא להסכים על פתרון הטוב לצדדים.

 

עריכת ההסכם ואישורו

בענייני משפחה הליכי הגישור מסתיימים לרוב בהסכמי גירושין והסכמי יחסי ממון. לקראת סוף ההתדיינויות אוסף המגשר את שלל ההסכמות וההבנות אליהן הגיעו הצדדים ועורך הוא טיוטת הסכם. לרוב בנקודה זו, מתנהל משא ומתן אודות הניסוח הסופי של ההסכם עד לגיבוש הסכם סופי, מחייב וחתום. טיוטת ההסכם ניתנת להוצאה מחוץ ל”חדר הגישור” והצדדים יכולים להיוועץ בגורמים נוספים טרם החתימה.

לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג – 1973 הסכם גירושין יש לאשר בביהמ”ש לענייני משפחה או בביה”ד הרבני. יחד עם זאת גם הסכמים אחרים, כמו הסכם יחסי ממון, מחויבים לעבור אישור מביהמ”ש על מנת לקבל תוקף של פסק דין.

כיום, צדדים משכילים להבין כי כאשר שניים רבים השלישי זוכה ולרוב המדובר בעורכי הדין.

הצדדים מבינים את יתרונות הגישור, עליהם עמדנו לעיל, ומבינים כי יתרונות הגישור בענייני משפחה, בהם מדובר על יחסים ארוכי טווח בין הצדדים, עולים על החסרונות.

חשוב לציין כי לעיתים הליך הגישור אינו מתאים לצדדים. הליך הגישור מבוסס, רובו ככולו, על תקשורת טובה בין הצדדים וכשזו אינה יכולה להתקיים, ספק אם הליך הגישור מתאים.

בחירת מגשר טוב ומנוסה לעיתים קרדינאלית, שכן אם זה אינו יודע לרתום את הצדדים להליך וליצור מחויבות, עלול מי מהצדדים לעזוב בכל רגע נתון ולהגיש תביעתו – בכך להקדים את הצד השני במרוץ הסמכויות – תוצאה העלולה להיות מכרעת.

Share