best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

כללי


ביטול הסכם ממון חתום ומאושר מחמת עושק וחרדת נטישה

 • June 2013
 • Posted By admin
 • 0 Comments
במקרה שלפנינו נחתם הסכם ממון בין בני זוג ואולם התקיימו יסודות העושק, כאשר המשיבה הייתה "במצוקה קשה ביותר", אשר המערער היה מודע לה וניצל אותה לרעה; המשיבה לא חתמה על ההסכם מרצונה החופשי והייתה נתונה להשפעתו של המערער.

פס”ד בעניין לשון הרע בשל פרסום פוגע בין בני משפחה

 • November 2012
 • Posted By admin
 • 0 Comments
פרסום קללות וגידופים בין בני משפחה בפייסבוק, גרר תביעה בבית המשפט לענייני משפחה. הפרסומים באינטרנט מהווים לשון הרע כהגדרתם בסעיף 1 לחוק היות והם בהחלט עלולים " להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה לבוז או ללעג מצדם". הנתבעים לא הוכיחו כי הפרסומים הם אמת ולא הוכח כלל כי הם נאמרו בתם לב. לפיכך, נקבע כי הפרסומים מהווים לשון הרע.

הדין החל על צדדים ביחס למזונות ילדים

 • October 2011
 • Posted By admin
 • 0 Comments
גדר המחלוקת, בתמצית, בין האיש והאישה נסבה סביב השאלה מהו הדין החל על הצדדים בנוגע לחיוב במזונות ילדיהם. האיש טוען כי הוא יהודי וכי האישה והילדים נוצרים. לפיכך, חל החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959 (להלן – חוק המזונות) ועל האישה להשיב לו מחצית מהכספים שהוציא בגין הקטינים בעת שהיו במשמורתו. מאידך, האישה טוענת, כי היות ובמשרד הפנים היא רשומה כיהודיה על הצדדים חל הדין העברי, והחיוב הוא על האיש לבדו.

תביעה נזיקית בגין בגידה

 • August 2011
 • Posted By admin
 • 0 Comments
האם יש להורות על מחיקה על הסף של תביעה נזיקית שמגיש אדם כנגד זוגתו בשל טענתו כי הפרה תנאי הנישואין בכך שקיימה יחסים עם אחר

משמורת משותפת

 • May 2011
 • Posted By admin
 • 0 Comments
האם להיעתר לתביעה ולקבוע כי האם תקבל המשמורת על ילדיה ויתאפשר לה לעבור עמם להתגורר באזור השרון (בהמלצת מומחה מטעם בית המשפט) או שמא יש לקבוע כי הקטינים יישארו במשמורת משותפת של שני ההורים ללא שייעשה שינוי בסביבת מגוריהם (בהמלצת העובדת הסוציאלית).

שיקולי בית הדין הרבני במתן צו עיכוב יציאה מן הארץ

 • April 2011
 • Posted By admin
 • 0 Comments
בג"ץ עונה על השאלות: מהם שיקולי בית הדין למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד צד במהלך דיונים? האם בית הדין מוסמך ליתן צו עיכוב יציאה מטעמי שלום בית? האם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו השפיע על מתן צו עיכוב יציאה בבית הדין?

הפרת הסדרי ראייה ואכיפתם בין הורים גרושים

 • February 2011
 • Posted By admin
 • 0 Comments
כאשר הורה מפר את הסדרי הראייה הוא לרוב פוגע קשות בילד ובהורה המשמורן. ישנו קושי להתמודד עם הפרה שכזו, נבחן כיצד בית המשפט מנהל הליך בענייני הפרת הסדרי ראייה כאמור וזאת מבלי לפגוע בילד, והאם בכלל זהו פתרון אכיפה יעיל.