best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

כללי


עורך דין גירושין ותרומתו להליך הגירושין

 • August 2015
 • Posted By admin
 • 0 Comments
בעל ואישה, עת הם מתגרשים – פונים הם לקבל ייעוץ מקצועי מעורך דין גירושין ודיני משפחה. ראשית, חשוב מעל לכל לפנות לעורך דין המתמחה בענייני גירושין, כזה העוסק במלאכה הכה רגישה וכה מורכבת על בסיס יומיומי וקבוע, כך שניסיונו בתחום הגירושין הוא רב. טיפים לבחירת עורך דין גירושין שיתאים לך הייעוץ הראשוני עם עורך דין

מתגרשים? יש רכוש משותף וכעת צריך לחלק אותו בין בני הזוג…

 • August 2015
 • Posted By admin
 • 0 Comments
 שותפות בנכסים על פי חוק יחסי ממון סעיף 5 (א) לחוק יחסי ממון קובע, כי עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן הזוג זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי שניהם, למעט החריגים הקבועים בסעיף 5(א)1- 5(א)3. הסדר זה חל במצב בו בני הזוג לא עשו ביניהם הסכם

רגע לפני שאתם נותנים מתנה לבן הזוג, חישבו על ההשלכות

 • August 2015
 • Posted By admin
 • 0 Comments
מתנות מבן זוג אחד למשנהו – אינן בגדר רכוש משותף לפי חוק יחסי ממון. הכוונה למתנות שנקנות וניתנות במהלך הנישואין. מטבע הדברים, בני זוג קונים מתנות האחד לשנייה כאשר שוררים יחסי אהבה וחיבה. לעיתים מתעוררת במקרה כזה סוגיית “מתנה על תנאי”, שכן נותן המתנה יכול לטעון, בדרך כלל במסגרת הליך גירושין, כי המתנה ניתנה בהסתמך

אישור הסכמים בבית המשפט לענייני משפחה

 • August 2015
 • Posted By admin
 • 0 Comments
סעיף 3 (ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 קובע כי סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה משתרעת גם על: “כל עניין שלגביו נתונה לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לפי חוק זה, גם אישור הסכם בקשר אליו במשתמע, אף אם אינה תלויה ועומדת אותה שעה תובענה לגביו, ובית המשפט יהיה רשאי ליתן להסכם תוקף של

משמורת ואפוטרופסות

 • August 2015
 • Posted By admin
 • 0 Comments
המונח משמורת לא צוין בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אך המונח המקביל – החזקה, צוין בסעיפים 15 ו-24 לחוק.   לעומת המונחים המצומצמים משמורת או החזקה – שמשמעותם היא רק באשר לשהות הפיזית של הקטין אצל מי מהוריו, הרי שהמונח אפוטרופסות כולל בתוכו את הסמכות להחליט החלטות חשובות בחיי הקטין ובמיוחד בנוגע לתפקידם של ההורים.   למונח