best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

גירושין


פס”ד בעניין לשון הרע בשל פרסום פוגע בין בני משפחה

 • November 2012
 • Posted By admin
 • 0 Comments
פרסום קללות וגידופים בין בני משפחה בפייסבוק, גרר תביעה בבית המשפט לענייני משפחה. הפרסומים באינטרנט מהווים לשון הרע כהגדרתם בסעיף 1 לחוק היות והם בהחלט עלולים " להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה לבוז או ללעג מצדם". הנתבעים לא הוכיחו כי הפרסומים הם אמת ולא הוכח כלל כי הם נאמרו בתם לב. לפיכך, נקבע כי הפרסומים מהווים לשון הרע.

הדין החל על צדדים ביחס למזונות ילדים

 • October 2011
 • Posted By admin
 • 0 Comments
גדר המחלוקת, בתמצית, בין האיש והאישה נסבה סביב השאלה מהו הדין החל על הצדדים בנוגע לחיוב במזונות ילדיהם. האיש טוען כי הוא יהודי וכי האישה והילדים נוצרים. לפיכך, חל החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959 (להלן – חוק המזונות) ועל האישה להשיב לו מחצית מהכספים שהוציא בגין הקטינים בעת שהיו במשמורתו. מאידך, האישה טוענת, כי היות ובמשרד הפנים היא רשומה כיהודיה על הצדדים חל הדין העברי, והחיוב הוא על האיש לבדו.

תביעה נזיקית בגין בגידה

 • August 2011
 • Posted By admin
 • 0 Comments
האם יש להורות על מחיקה על הסף של תביעה נזיקית שמגיש אדם כנגד זוגתו בשל טענתו כי הפרה תנאי הנישואין בכך שקיימה יחסים עם אחר

משמורת משותפת

 • May 2011
 • Posted By admin
 • 0 Comments
האם להיעתר לתביעה ולקבוע כי האם תקבל המשמורת על ילדיה ויתאפשר לה לעבור עמם להתגורר באזור השרון (בהמלצת מומחה מטעם בית המשפט) או שמא יש לקבוע כי הקטינים יישארו במשמורת משותפת של שני ההורים ללא שייעשה שינוי בסביבת מגוריהם (בהמלצת העובדת הסוציאלית).

שיקולי בית הדין הרבני במתן צו עיכוב יציאה מן הארץ

 • April 2011
 • Posted By admin
 • 0 Comments
בג"ץ עונה על השאלות: מהם שיקולי בית הדין למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד צד במהלך דיונים? האם בית הדין מוסמך ליתן צו עיכוב יציאה מטעמי שלום בית? האם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו השפיע על מתן צו עיכוב יציאה בבית הדין?

הפרת הסדרי ראייה ואכיפתם בין הורים גרושים

 • February 2011
 • Posted By admin
 • 0 Comments
כאשר הורה מפר את הסדרי הראייה הוא לרוב פוגע קשות בילד ובהורה המשמורן. ישנו קושי להתמודד עם הפרה שכזו, נבחן כיצד בית המשפט מנהל הליך בענייני הפרת הסדרי ראייה כאמור וזאת מבלי לפגוע בילד, והאם בכלל זהו פתרון אכיפה יעיל.

עילות לגירושין

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
כאשר צד אחד מעוניין בגירושין ואילו הצד השני מסרב, בין אם ברצונו לשלום בית, ובין אם מטעמים טאקטיים, לא יינתן פסק דין לגירושין, אלא אם כן הוכיח הצד הרוצה בגירושין כי קיימת לו עילת גירושין אשר מחייבת את הצד השני במתן גט. כאמור, לבית הדין הרבני הסמכות הייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין. בפסיקותיו, פוסק בית

פירוק שיתוף

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
רקע: סעיף 37(א) לחוק המקרקעין קובע כדלקמן: “כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף.” עקרון העל באשר לפירוק שיתוף במקרקעין, קבוע בסעיף 37(א) לחוק המקרקעין, לפיו כל שותף במקרקעין משותפים, זכאי להביא מרצונו, בכל עת, את פירוק השיתוף, וזאת בכפוף לסייגים האמורים בדבר חובת תום הלב ואי שימוש לרעה בזכות. מכאן שאין

סעדים זמניים

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני מוסמכים ליתן סעד זמני שמטרתו להבטיח את קיומו של פסק הדין שיינתן בעתיד או שניתן בעבר וטרם בוצע. תכלית הסעדים הזמניים לשמור את המצב על כנו, אי מתן סעד זמני עלול להסב נזק רב לאחד הצדדים ואילו מתן סעד ייתן רשת ביטחון וודאות לגבי ההמשך. חשיבות מכרעת לעיתוי

סרבנות גט

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
בעל אשר חויב בפסק דין במתן גט לאשתו נדרש לעשות כן. משזה מסרב, יטיל בית המשפט על הבעל מזונות מדין מעוכבת לזכות האישה. הרציונל לחיוב במזונות מדין מעוכבת נובע מכך שהאישה כבולה לבעלה, מעוכבת להינשא לאחר ואינה יכולה ליצור זכות למזונות מאחר. אין נפקא מינה אם אישה אינה זכאית למזונות רגילים, שכן תביעת מזונות מדין

מזונות ילדים

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
סעיף 3 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי”ט-1959 מסדיר את חיוב ההורים במזונות ילדיהם הקטינים. ע”א 222/83 פלונית נ’ אלמוני: “לפי הדין האישי מתמקד החיוב רק בחובתו של האב, שהרי חובת האם קמה לפי הדין האישי מדין צדקה בלבד”. מקור החיוב של אב במזונות ילדיו הינו ההלכה היהודית. מכוח דין תורה על אב יהודי מוטלת

לשון הרע בדיני משפחה

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
תביעה זו מעניקה ניתוח מעמיק של כבוד השופטת נילי מימון אודות תביעה לפי חוק איסור לשון הרע: תמ“ש 20670/04 – ב.ה.א נ‘ ב.מ: תביעה של הבעל כנגד אשתו בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים. התובע מיקד את טענותיו בארבעה מקרים שונים, בהם, לטענתו, פעלה הנתבעת להוצאת דיבתו רעה: ראשית: טען כי הנתבעת פרסמה כי התובע “סרבן

הבטחת נישואין והפרתה

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
הבטחת נישואין והפרתה הפרת הבטחת נישואין החל כבר מימי בראשית, עת הבטיח לבן ליעקב שכר נאה בתמורה לעבודתו. יעקב ביקש, כי בנוסף לשכרו הוא רוצה את רחל לאישה. למרות בקשה זו, רימה אותו לבן ונתן לו את לאה לאישה. רק לאחר עבודה של שנים נוספות, הסכים לבן לתת ליעקב את רחל. זוהו המקרה הראשון של

גישור

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
הליך הגישור - יתרונות ההליך, פשטותו ויעילותו בקרב בני זוג העומדים לפני גירושין

אלימות במשפחה

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
אלימות בתוך המשפחה זוהי תופעה הולכת וגדלה, המלווה בהשלכות הרסניות לתא המשפחתי בכללו ומשם לחברה כולה. בנסיבות בהן אירע מעשה אלימות במשפחה, או כאשר קיים חשש לקיומו של אירוע אלים, יש לפנות למשטרה ולהגיש תלונה. המשטרה רשאית להרחיק בן זוג אלים מן הבית למספר ימים. צו כזה ניתן במהירות יחסית, אולם הוא מהווה פתרון קצר