best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מרכז המידע


הגנת הפרטיות

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
רוצים להוכיח בגידה של בן הזוג, אולם חובה לקחת בחשבון את הגנת הפרטיות וצנעת הפרט

הבטחת נישואין והפרתה

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
הבטחת נישואין והפרתה הפרת הבטחת נישואין החל כבר מימי בראשית, עת הבטיח לבן ליעקב שכר נאה בתמורה לעבודתו. יעקב ביקש, כי בנוסף לשכרו הוא רוצה את רחל לאישה. למרות בקשה זו, רימה אותו לבן ונתן לו את לאה לאישה. רק לאחר עבודה של שנים נוספות, הסכים לבן לתת ליעקב את רחל. זוהו המקרה הראשון של

גישור

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
הליך הגישור - יתרונות ההליך, פשטותו ויעילותו בקרב בני זוג העומדים לפני גירושין

בית המשפט לענייני משפחה למול בית הדין הרבני

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
חקיקתו של חוק ביהמ”ש לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 הטביעה מושג חדש בתחום משפט המשפחה – “ענייני משפחה”. בגדר המושג ענייני המשפחה, נכללים גם ענייני המעמד האישי המפורטים בסימן 51 לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל. ענייני המעמד האישי נמסרו בשעתו לסמכותם של בתי הדין הדתיים, ואילו לביהמ”ש המחוזי הוקנתה אז הסמכות לדון באותם מקרים שלא נפלו

אבהות

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
האם ניתן לחייב גבר לעבור בדיקת אבהות לצורך שלילת או אימות האבהות ?

אלימות במשפחה

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
אלימות בתוך המשפחה זוהי תופעה הולכת וגדלה, המלווה בהשלכות הרסניות לתא המשפחתי בכללו ומשם לחברה כולה. בנסיבות בהן אירע מעשה אלימות במשפחה, או כאשר קיים חשש לקיומו של אירוע אלים, יש לפנות למשטרה ולהגיש תלונה. המשטרה רשאית להרחיק בן זוג אלים מן הבית למספר ימים. צו כזה ניתן במהירות יחסית, אולם הוא מהווה פתרון קצר