best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מרכז המידע


עיקרון טובת הילד – הקטינה לא תעבור גן

 • September 2014
 • Posted By admin
 • 0 Comments
עיקרון טובת הילד – הקטינה לא תעבור גן לאחר חמש שנות נישואים וילדה משותפת אחת, החליטו בני זוג להתגרש. האם החליטה לעזוב את הבית המשותף באחת הערים בצפון הארץ, ועברה לגור בקיבוץ המרוחק משם כחצי שעת נסיעה. הקטינה, כבת 3, נותרה להתחנך בגן הסמוך לבית המשותף, שבו נשאר האב. לאחר המעבר, האם ביקשה להעביר את

אין נענשים על בגידה ע”י נטילת הזכויות ברכוש המשותף

 • August 2014
 • Posted By admin
 • 0 Comments
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג”ץ  8928/06 העותרת: פלונית נ  ג  ד המשיבים: 1. בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים 2. פלוני מיני-רציו: * אין נענשים על נטישת הבית או בגידה למפרע ע”י נטילת הזכויות ברכוש המשותף, בין אם הרכוש משותף מכח הלכת השיתוף ובין אם חל חוק יחסי ממון; הלכת השיתוף חלה

פסק דין בעניין החובות והזכויות של אב לילדו מחוץ למסגרת נישואין

 • August 2014
 • Posted By admin
 • 0 Comments
בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן תמ”ש 35431-06-11 ר.ג ואח’ נ’ נ.ח. תמ”ש 35441-06-11 ג.ר. נ’ נ.ח.   * חיוב אב במזונות בנו שנולד מחוץ למסגרת הנישואין. וכן חיוב אב בקיום הסדרי ראיה עם הבן. * משפחה – מזונות ילדים – חובת האב בתשלומם * משפחה – מזונות ילדים – זכותם למזונות   אם רווקה

תיק משפחה בעניין לשון הרע

 • July 2014
 • Posted By admin
 • 0 Comments
במקרה שלפנינו נחתם הסכם ממון בין בני זוג ואולם התקיימו יסודות העושק, כאשר המשיבה הייתה "במצוקה קשה ביותר", אשר המערער היה מודע לה וניצל אותה לרעה; המשיבה לא חתמה על ההסכם מרצונה החופשי והייתה נתונה להשפעתו של המערער.

ביטול הסכם ממון חתום ומאושר מחמת עושק וחרדת נטישה

 • June 2013
 • Posted By admin
 • 0 Comments
במקרה שלפנינו נחתם הסכם ממון בין בני זוג ואולם התקיימו יסודות העושק, כאשר המשיבה הייתה "במצוקה קשה ביותר", אשר המערער היה מודע לה וניצל אותה לרעה; המשיבה לא חתמה על ההסכם מרצונה החופשי והייתה נתונה להשפעתו של המערער.

פס”ד בעניין לשון הרע בשל פרסום פוגע בין בני משפחה

 • November 2012
 • Posted By admin
 • 0 Comments
פרסום קללות וגידופים בין בני משפחה בפייסבוק, גרר תביעה בבית המשפט לענייני משפחה. הפרסומים באינטרנט מהווים לשון הרע כהגדרתם בסעיף 1 לחוק היות והם בהחלט עלולים " להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה לבוז או ללעג מצדם". הנתבעים לא הוכיחו כי הפרסומים הם אמת ולא הוכח כלל כי הם נאמרו בתם לב. לפיכך, נקבע כי הפרסומים מהווים לשון הרע.

הדין החל על צדדים ביחס למזונות ילדים

 • October 2011
 • Posted By admin
 • 0 Comments
גדר המחלוקת, בתמצית, בין האיש והאישה נסבה סביב השאלה מהו הדין החל על הצדדים בנוגע לחיוב במזונות ילדיהם. האיש טוען כי הוא יהודי וכי האישה והילדים נוצרים. לפיכך, חל החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959 (להלן – חוק המזונות) ועל האישה להשיב לו מחצית מהכספים שהוציא בגין הקטינים בעת שהיו במשמורתו. מאידך, האישה טוענת, כי היות ובמשרד הפנים היא רשומה כיהודיה על הצדדים חל הדין העברי, והחיוב הוא על האיש לבדו.

תביעה נזיקית בגין בגידה

 • August 2011
 • Posted By admin
 • 0 Comments
האם יש להורות על מחיקה על הסף של תביעה נזיקית שמגיש אדם כנגד זוגתו בשל טענתו כי הפרה תנאי הנישואין בכך שקיימה יחסים עם אחר

משמורת משותפת

 • May 2011
 • Posted By admin
 • 0 Comments
האם להיעתר לתביעה ולקבוע כי האם תקבל המשמורת על ילדיה ויתאפשר לה לעבור עמם להתגורר באזור השרון (בהמלצת מומחה מטעם בית המשפט) או שמא יש לקבוע כי הקטינים יישארו במשמורת משותפת של שני ההורים ללא שייעשה שינוי בסביבת מגוריהם (בהמלצת העובדת הסוציאלית).