best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מרכז המידע


משמורת והסדרי ראייה של הילדים בהליך גירושין

  • June 2015
  • Posted By admin
  • 0 Comments

משמורת והסדרי ראייה של הילדים בהליך גירושין

כאשר זוג הורים מתגרש, לאחר שכבר קיים הסכם ביניהם, אחד ההסכמים המרכזיים והחשובים ביותר יהיה  משמורת והסדרי ראייה של הילדים בהליך גירושין. האחזקה הפיסית בילדים בעת הגירושין תהיה אצל ההורה המשמורן, כלומר ההורה המשמורן הוא זה שיהיה אחראי לגידול היום יומי והשוטף של הילדים. את נושא משמורת והסדרי ראייה של הילדים בהליך גירושין ייקבע בית הדיו הרבני, או בית המשפט לענייני משפחה. אם הוגשה תביעת המשמורת על הילדים בבית הדין הרבני, אזי רק הוא יהיה רשאי לקבוע בעניין משמורת והסדרי ראייה של הילדים בהליך גירושין. אם הוגשה הקביעה בבית המשפט לענייני משפחה, אזי בית המשפט לענייני משפחה, יהיה רשאי לקבוע בעניין המשמורת והסדרי הראיה. הורים מתגרשים, יכולים להקל על הנושא של משמורת והדרי הראיה בכך שהם יכולים לערוך ביניהם הסכם שמותנה באישור בית המשפט. בית המשפט ייתן את אישורו להסכם, רק לאחר שיוודא, כי ההסדרים שנקבעו בין ההורים מתאימים לטובת הילד או הילדים.

החוקים לגבי משמורת הילדים

במידה והילדים הם מתחת לגיל 6, הם יהיו בחזקת האם, אלא אם כן, הוכח אחרת בבית המשפט. המשמורת והסדרי ראייה של הילדים בהליך גירושין מקובל הינו, שני ביקורים במהלך השבוע וכל שבת שנייה אצל אחד ההורים. במידה ואחד מבני הזוג, יהיה מעוניין לקחת את הילדים לחו”ל לביקור, ההורה השני יהיה צריך לחתום על הסכמתו. ישנם מקרים בהם אחד מבני הזוג, אוסר על יציאה לחו”ל ומוציא אפילו צו עיכוב יציאה מהארץ על הקטין וזאת, על מנת שלא תהיה חטיפה מצד אחד ההורים.

מי מחליט על הסדרי הראייה?

בבתי המשפט לענייני משפחה, ישנם פקידי סעד שהם אלה שממליצים על הסדרי הראיה. בבתי המשפט ובבית הדין הרבני, פקידי הסעד, הם למעשה עובדים סוציאליים שעובדים בשירותי רווחה במועצות ובעירייה. פקידי הסעד הם אלו שקיבלו מנדט מבית המשפט להיות הזרועה הארוכה בכל הקשור לענייני הילדים. תמיד טובת הילד היא בראש ובראשונה. יש לזכור תמיד, כי החלטת בית המשפט, בדבר הסדרי הראיה ומשמורת, תישען במידה רבה על האמור בתסקירי הסעד ובאבחונם. כל הסכם של משמורת או הסדר ראייה יעבור לידיו של פקיד או פקידת הסעד, אשר ימליץ בדבר משמורת ובסדרי הראייה בפני בית המשפט. תמיד יש לזכור, כי ילדים מאושרים הם ילדים של הורים מאושרים, זכרו תמיד שהילדים אינם אשמים בדבר הגירושין וטובת ילדיכם תהיה בראש ובראשונה.

Share

Comments