best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מרכז המידע


משמורת ואפוטרופסות

  • August 2015
  • Posted By admin
  • 0 Comments

המונח משמורת לא צוין בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אך המונח המקביל – החזקה, צוין בסעיפים 15 ו-24 לחוק.

 

לעומת המונחים המצומצמים משמורת או החזקה – שמשמעותם היא רק באשר לשהות הפיזית של הקטין אצל מי מהוריו, הרי שהמונח אפוטרופסות כולל בתוכו את הסמכות להחליט החלטות חשובות בחיי הקטין ובמיוחד בנוגע לתפקידם של ההורים.

 

למונח החזקה קיים מושג מקביל – משמורת פיזית,

יש המכנים את המונח אפוטרופסות – משמורת משפטית משותפת.

 

לעומת המושג משמורת – שמסורה, לרוב, להורה אחד בעת פירוק המשפחה, ולהורה השני נותרים הסדרי ראייה, הרי שהמושג אפוטרופסות מסורה לשני ההורים בשווה, ללא תלות עם מהות הקשר ביניהם.

 

הכלל הוא כי ההורים תמיד יישארו האפוטרופוסים לילדם הקטין, ואחריותם ההורית אינה פוקעת, גם אם החזקתו הפיסית של ילדם נקבעת אצל אחד מהוריו בלבד.

 

יפים כאן דברי של השופט צ’ ויצמן בפרשת א’ א’:

“ההורים כאפוטרופוסים לקטין מחויבים בשיתוף פעולה ביניהם בכל עניין הנתון לאפוטרופסותם ואין זה משנה כלל אם אחד מהם מוגדר כ”משמורן” והאחר לא…

נראה, אפוא, כי אחריותו של ההורה כלפי הקטין – על צד החובה ועל צד הזכות שבה- מקורה בעיקרה דווקא באפוטרופסותו של ההורה על הקטין ולא במשמורנותו.

המונח “משמורן”, אשר אינו מוגדר בחוק, משמש לרוב להגדרת ההורה אשר הקטינים מצויים בהחזקתו והשגחתו מירב הזמן. “

Share

Comments