best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מרכז המידע


מזונות הקטינים בהליך גירושין

  • June 2015
  • Posted By admin
  • 0 Comments

מזונות הקטינים בהליך גירושין

כאשר בני זוג מחליטים להתגרש, כדאי כי יקבעו הסכם בענייני מזונות הקטינים בהליך גירושין. על פי החוק בישראל, ההסכם בין ההורים שנוגע למזונות, אינו מחייב את הילדים והבעיה העיקרית היא שההורים עסוקים בהסדרת ענייניהם המשפטיים והאישיים והם אינם שמים דגש לגבי טובת ילדיהם. בעת הגירושין, המשפחה מתפצלת לשני משקי בית נפרדים וההוצאות של שני בני הזוג גדלות בשל כך. לגבי פסיקת גובה מזונות הקטינים, ישנם שיקולים רבים שבית המשפט שוקל לפני שהוא פוסק את גובה שמי המזונות. השופט יבחן מהם צרכי הילדים, רמת החיים אליה הורגלו, כושר ההשתכרות של האב או האם, ואם יש צרכים מיוחדים שמאפיינים את הקטינים. התביעה עבור מזונות הקטינים בהליך גירושין, מוגשת על פי רוב באמצעות האם או ע”י הקטינים עצמם בשמה של האם שהיא האפוטרופוס של הילדים.

הפחתה או הגדלה של דמי המזונות לקטינים

ישנה פסיקה ענפה בדבר הקטנה או הגדלה של מזונות הקטינים בהליך הגירושין, הפסיקה קובעת כי רק שינוי מהותי בנסיבות, יכול לגרום לשינוי בגובה המזונות לילדים. הילדים, אינם צד להסכם וזו הסיבה, שהם יכולים לתבוע באופן עצמאי את מזונותיהם והתביעה תתקבל בבית המשפט כתביעה חדשה. נושא מזונות הילדים, ידון בבית המשפט כאילו לא היה כלל הסכם גירושין. מצב זה הוא בעייתי ולכן, יש לכתוב הסכם גירושין בין בני הזוג שבו יצוין גם נושא המזונות של קטינים ושלא יהיו לו או לה תביעות בעתיד,  אם אין הסכם בין הזוג בדבר הגדלת סכום המזונות. אם הכנסת האב תעלה או שחל שיפור ניכר במצבו הכלכלי, לאם תהיה עילה לתבוע בשם הקטינים הגדלת דמי מזונות.

מה עושים כאשר אין הסכמה מצד בני הזוג בדבר דמי מזונות?

כאשר אין הסכמה מצד ההורים לגבי דמי המזונות, ייקבע בית המשפט לענייני משפחה את גובה המזנות. על פי הפסיקה, דמי המזונות המינימאליים עבור כל ילד קטין, תעמוד על סך של  1,300 ₪ לחודש. חובת האב במזונות ילדיו, חלה גם אם מדובר באב עני, נכה, אסיר או מובטל היות ועל פי היהדות, חובת האב במזונות ילדיו קודמת לצרכיו.

Share

Comments