best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מרכז המידע


לשון הרע בהליך הגירושין

  • July 2015
  • Posted By admin
  • 0 Comments

תופעה חמורה זו מתעצמת והולכת בימים בהם המדיה לרבות הווטסאפ והפייסבוק זמינים בכף ידינו.

 

הליך הגירושין מלווה לא פעם ברגשות סוערים, עלבונות, יצרים ונקמנות כזו אשר מקהה את חושי הצדדים דבר שמביא אותם להתבטא בצורה חריגה.

 

הגבול נחצה שעה שאותו צד מפרסם דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, להעליב או לפגוע ומספיק כי אותו דבר פרסום יגיע לכדי אדם נוסף, קל וחומר עת יפורסם הדבר ברבים.

 

כאשר בני זוג מתכתשים בבית המשפט, הם מגישים כתבי בי דין הכוללים הרבה מאוד השתלחויות האחד בשנייה, ואולם הנייר סופג הכול הגם שהדברים ללא רסן.

 

הסיבה לכך נעוצה בעובדה, כי ישנו אינטרס ציבורי שהצדדים יוכלו להתבטא ללא חשש וללא מורא בהליך השיפוטי.

 

ואולם, הדברים מקבלים משמעות שונה והתייחסות שונה, כאשר הם נכתבים או שמא נאמרים לאנשים נוספים ובכלל עלולים להביא לנזק חמור לאין שיעור.

 

לשון הרע קורה אצל אותם אלה שלא השכילו להבין כי לטובת ילדיהם ולטובת שניהם חשוב שישמרו על מערכת יחסים קונקרטית ומכבדת.

 

נזק על פי המשפט הוא אובדן חיים, אובדן נכס, נוחות רווחה גופנית או שם טוב, או חיסור מהם, וכל אובדן או חיסור היוצאים באלה. ואולם, בתביעות לשון הרע, יכול והתובע לא יוכיח כלל נזק, אך אין בכך כדי למנוע פסיקת פיצוי.

 

שעה שאדם מבזה את בן זוגו, משפילו ברבים ורומס את כבודו לעיניי חבריו ועמיתיו – ראוי כי ייקח בחשבון את ההשלכות לכך.

 

לא פעם, טוען המפרסם כי פעל בעידנא דריתחא, ברם ייתכן כי לא תעמוד לו הגנת תום הלב באם נהג להשתלח ולרמוס את כבודו של האחר בשיטתיות ולעיניי רבים. בתי המשפט קצרי סבלנות לאותם מוציאי דיבתו של האחר רעה, קצרים הם כי מודעים ויודעים את ההשלכות עקב הפרסומים.

 

יפים דבריו של כבוד השופט ברק בפסק דינו – “הגוזל את רכושי עשוי לפצות אותי בממון. הגוזל את שמי הטוב גוזל את טעם קיומי. שמו הטוב של האדם קובע את התייחסותו שלו לעצמו ואת ההתייחסות של חבריו אליו. הוא קובע את יחסה של החברה אליו. הנכס היחיד שיש לרבים – בין המכהנים ברשויות השלטון ובין הפועלים במגזר הפרטי – הוא שמם הטוב. הוא יקר להם כחיים עצמם”.

 

הישמרו מפרסומים המבזים את הצד השני, מהשתלחויות והוצאת דיבה, הימנעו שכן בעיקר אתם מבזים את עצמכם. לא פעם יושב ההורה המושפל ומקריא לילדכם את אשר כתבתם עליו – דבר מביך שלעצמו ובלתי נסלח בראייה של ילד.

 

Share

Comments