best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מרכז המידע


כל ההבדלים בין בית דין רבני לבית דין משפחה

  • June 2015
  • Posted By admin
  • 0 Comments

כל ההבדלים בין בית דין רבני לבית דין משפחה

כאשר זוג עומד בפני גירושין, עליו ללמוד את כל ההבדלים בין בית דין רבני לבית המשפט לענייני משפחה. יש לציין כי לבית הדין הרבני הסמכות הבלעדית בעניין נישואין וגירושין. אולם, במשמורת, מזונות ופירוק השיתוף – לשתי הערכאות סמכות לדון. לבית הדין הרבני גישה שונה במהותה בשל הדת, ואילו לבית המשפט לענייני משפחה גישה פתוחה וליברלית. בית המשפט לענייני משפחה, נחשב הרבה יותר מתחשב בנשים מתוך שאיפה לשוויון בין הצדדים מאשר בית הדין הרבני.  בקרב רב הזוגות, ישנן מחלוקות רבות וסכסוכים, כמו משמורת על ילדים ומלחמות שאינן מועילות ולבטח מזיקות לנפשם של הילדים.

בעיה בבחירה של בית דין כאשר בן זוג כבר פתח תיק

הבעיה הידועה של בני זוג מסוכסכים היא, מי יפתח תיק ראשון לגירושין ואיפה? אם הבעל פתח תיק בית הדין הרבני, האישה אינה יכולה להגיש תביעה בבית המשפט לענייני משפחה ופה, היא כפופה למרות בית הדין הרבני שאינו מטיב כידוע עם נשים והבעל, ידו תהיה על העליונה. הדיונים יכולים לקחת הרבה זמן וכל הבירוקרטיה עלולה להתיש את האישה במיוחד, כאשר היא ממונה על גידול הילדים ועל חלק מפרנסת הבית. יובהר, כי גם אם הוגשה תביעה ראשונה לבית הדין הרבני בעניין מזונות הקטינים, תוכל האישה באמצעות עורך דין המתמחה במשפחה להסית את הדיון לבית המשפט לענייני משפחה.

האם יש הבדלים משמעותיים בין שתי הערכאות?

אופיו של הדיון ואף התוצאה, יכול להיות מושפע מסוג הערכאה .יש לציין, כי פסיקות בית הדין הרבני, נוטות להיות שמרניות יותר. בקשות כמו מדור ספציפי לאישה ומזונות אישה סביר כי יידרשו להן בבית הדין הרבני, ברם בבית המשפט לענייני משפחה כלל לא תעלה טענה מסוג זו.

 

 

 

Share

Comments