best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

הסכמים


אישור הסכמים בבית המשפט לענייני משפחה

 • August 2015
 • Posted By admin
 • 0 Comments
סעיף 3 (ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 קובע כי סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה משתרעת גם על: “כל עניין שלגביו נתונה לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לפי חוק זה, גם אישור הסכם בקשר אליו במשתמע, אף אם אינה תלויה ועומדת אותה שעה תובענה לגביו, ובית המשפט יהיה רשאי ליתן להסכם תוקף של

משמורת ואפוטרופסות

 • August 2015
 • Posted By admin
 • 0 Comments
המונח משמורת לא צוין בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אך המונח המקביל – החזקה, צוין בסעיפים 15 ו-24 לחוק.   לעומת המונחים המצומצמים משמורת או החזקה – שמשמעותם היא רק באשר לשהות הפיזית של הקטין אצל מי מהוריו, הרי שהמונח אפוטרופסות כולל בתוכו את הסמכות להחליט החלטות חשובות בחיי הקטין ובמיוחד בנוגע לתפקידם של ההורים.   למונח

רגע לפני שאתם נותנים מתנה לבן הזוג, חישבו על ההשלכות

 • August 2015
 • Posted By admin
 • 0 Comments
מתנות מבן זוג אחד למשנהו – אינן בגדר רכוש משותף לפי חוק יחסי ממון. הכוונה למתנות שנקנות וניתנות במהלך הנישואין. מטבע הדברים, בני זוג קונים מתנות האחד לשנייה כאשר שוררים יחסי אהבה וחיבה. לעיתים מתעוררת במקרה כזה סוגיית “מתנה על תנאי”, שכן נותן המתנה יכול לטעון, בדרך כלל במסגרת הליך גירושין, כי המתנה ניתנה בהסתמך

מתגרשים? יש רכוש משותף וכעת צריך לחלק אותו בין בני הזוג…

 • August 2015
 • Posted By admin
 • 0 Comments
 שותפות בנכסים על פי חוק יחסי ממון סעיף 5 (א) לחוק יחסי ממון קובע, כי עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן הזוג זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי שניהם, למעט החריגים הקבועים בסעיף 5(א)1- 5(א)3. הסדר זה חל במצב בו בני הזוג לא עשו ביניהם הסכם

מתגרשים ויש פער בין כלכלי בין הצדדים? משהו שחשוב לדעת…

 • July 2015
 • Posted By admin
 • 0 Comments
חישוב מוניטין אישי בעת גירושין   מוניטין אישי – הינו מכלול של תכונות ומאפיינים המשקפים את: 1. אישיות האדם. 2. כישרונו. 3. השכלתו. 4. שמו הטוב.   המוניטין האישי צמוד לאדם, עובר איתו ממקום למקום ומהווה גורם משפיע על כושר ההשתכרות. הפסיקה הכירה בקושי הטמון בחישוב המוניטין האישי של אדם, אך נקבע כי ניתן להביא

ביטול הסכם ממון חתום ומאושר מחמת עושק וחרדת נטישה

 • June 2013
 • Posted By admin
 • 0 Comments
במקרה שלפנינו נחתם הסכם ממון בין בני זוג ואולם התקיימו יסודות העושק, כאשר המשיבה הייתה "במצוקה קשה ביותר", אשר המערער היה מודע לה וניצל אותה לרעה; המשיבה לא חתמה על ההסכם מרצונה החופשי והייתה נתונה להשפעתו של המערער.

משמורת משותפת

 • May 2011
 • Posted By admin
 • 0 Comments
האם להיעתר לתביעה ולקבוע כי האם תקבל המשמורת על ילדיה ויתאפשר לה לעבור עמם להתגורר באזור השרון (בהמלצת מומחה מטעם בית המשפט) או שמא יש לקבוע כי הקטינים יישארו במשמורת משותפת של שני ההורים ללא שייעשה שינוי בסביבת מגוריהם (בהמלצת העובדת הסוציאלית).

הסכם הורות משותפת

 • November 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
מוסד המשפחה והזוגיות עובר שינויים ותמורות, המודל השמרני לעיתים נדחק לטובת בני זוג הרוצים לחיות יחד ולגדל ילדים בדרכם שלהם. מודל משפחתי שכזה, מחזק את הצורך בהסכם הורות מקיף ומפורט אשר יסדיר, בין השאר אך בראש ובראשונה, את עניין גידול וחינוך הילדים. קבוצה ראשונה ונפוצה מתייחסת לגברים ונשים אשר חפצים בהבאת ילד משותף. על קבוצה

משמורת ילדים

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
משמורת ילדים למרבה הצער, הורים רבים נוטים “להשתמש”, בילדיהם הקטינים, ולנגח באמצעותם את ההורה השני. לשם הדוגמה, כאשר האישה לא תקבל את מזונותיה, האישה תמנע מהגבר לראות את ילדיו. להתנהגות שכזו השלכות נפשיות על הקטין ועל עתידו. במקרים בהם התא המשפחתי מתפרק, יתערב בית המשפט ויקבע מי מההורים יקבל את הילד למשמורתו, תוך שהוא בודק

פירוק שיתוף

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
רקע: סעיף 37(א) לחוק המקרקעין קובע כדלקמן: “כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף.” עקרון העל באשר לפירוק שיתוף במקרקעין, קבוע בסעיף 37(א) לחוק המקרקעין, לפיו כל שותף במקרקעין משותפים, זכאי להביא מרצונו, בכל עת, את פירוק השיתוף, וזאת בכפוף לסייגים האמורים בדבר חובת תום הלב ואי שימוש לרעה בזכות. מכאן שאין

סעדים זמניים

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני מוסמכים ליתן סעד זמני שמטרתו להבטיח את קיומו של פסק הדין שיינתן בעתיד או שניתן בעבר וטרם בוצע. תכלית הסעדים הזמניים לשמור את המצב על כנו, אי מתן סעד זמני עלול להסב נזק רב לאחד הצדדים ואילו מתן סעד ייתן רשת ביטחון וודאות לגבי ההמשך. חשיבות מכרעת לעיתוי

ידועים בציבור

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
כדי שאישה תיחשב על פי הפסיקה כידועה בציבור או להיפך, על בני הזוג לקיים חיי משפחה המבוססים על חיבה ואינטימיות. מערכת היחסים בין בני הזוג תעיד על קשירת גורל וניהול משק בית משותף, כאשר ניהול משק הבית הוא פועל יוצא וטבעי מניהול חיי משפחה משותפים וכנהוג בין בעל לאישה הדבקים זה בזה. מעמדם של הידועים

הסכם ממון

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
רקע:   בשנת 1973 חוקק בישראל חוק יחסי ממון בין בני זוג, אשר נועד להסדיר את מערכת היחסים הרכושית והממונית בין בני זוג בעת גירושיהם. החוק חל על בני זוג אשר התחתנו לאחר ה-1.1.1974. טרם חקיקת החוק חלה “הלכת השיתוף” בין בני זוג, הלכה שהינה יצירת פסיקה ואינה מעוגנת בחקיקה (הלכת השיתוף קובעת, באופן כללי,

גישור

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
הליך הגישור - יתרונות ההליך, פשטותו ויעילותו בקרב בני זוג העומדים לפני גירושין

בית המשפט לענייני משפחה למול בית הדין הרבני

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
חקיקתו של חוק ביהמ”ש לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 הטביעה מושג חדש בתחום משפט המשפחה – “ענייני משפחה”. בגדר המושג ענייני המשפחה, נכללים גם ענייני המעמד האישי המפורטים בסימן 51 לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל. ענייני המעמד האישי נמסרו בשעתו לסמכותם של בתי הדין הדתיים, ואילו לביהמ”ש המחוזי הוקנתה אז הסמכות לדון באותם מקרים שלא נפלו