best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

חלוקת רכוש


רגע לפני שאתם נותנים מתנה לבן הזוג, חישבו על ההשלכות

 • August 2015
 • Posted By admin
 • 0 Comments
מתנות מבן זוג אחד למשנהו – אינן בגדר רכוש משותף לפי חוק יחסי ממון. הכוונה למתנות שנקנות וניתנות במהלך הנישואין. מטבע הדברים, בני זוג קונים מתנות האחד לשנייה כאשר שוררים יחסי אהבה וחיבה. לעיתים מתעוררת במקרה כזה סוגיית “מתנה על תנאי”, שכן נותן המתנה יכול לטעון, בדרך כלל במסגרת הליך גירושין, כי המתנה ניתנה בהסתמך

מתגרשים? יש רכוש משותף וכעת צריך לחלק אותו בין בני הזוג…

 • August 2015
 • Posted By admin
 • 0 Comments
 שותפות בנכסים על פי חוק יחסי ממון סעיף 5 (א) לחוק יחסי ממון קובע, כי עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן הזוג זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי שניהם, למעט החריגים הקבועים בסעיף 5(א)1- 5(א)3. הסדר זה חל במצב בו בני הזוג לא עשו ביניהם הסכם

מתגרשים ויש פער בין כלכלי בין הצדדים? משהו שחשוב לדעת…

 • July 2015
 • Posted By admin
 • 0 Comments
חישוב מוניטין אישי בעת גירושין   מוניטין אישי – הינו מכלול של תכונות ומאפיינים המשקפים את: 1. אישיות האדם. 2. כישרונו. 3. השכלתו. 4. שמו הטוב.   המוניטין האישי צמוד לאדם, עובר איתו ממקום למקום ומהווה גורם משפיע על כושר ההשתכרות. הפסיקה הכירה בקושי הטמון בחישוב המוניטין האישי של אדם, אך נקבע כי ניתן להביא

אין נענשים על בגידה ע”י נטילת הזכויות ברכוש המשותף

 • August 2014
 • Posted By admin
 • 0 Comments
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג”ץ  8928/06 העותרת: פלונית נ  ג  ד המשיבים: 1. בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים 2. פלוני מיני-רציו: * אין נענשים על נטישת הבית או בגידה למפרע ע”י נטילת הזכויות ברכוש המשותף, בין אם הרכוש משותף מכח הלכת השיתוף ובין אם חל חוק יחסי ממון; הלכת השיתוף חלה

הדין החל על צדדים ביחס למזונות ילדים

 • October 2011
 • Posted By admin
 • 0 Comments
גדר המחלוקת, בתמצית, בין האיש והאישה נסבה סביב השאלה מהו הדין החל על הצדדים בנוגע לחיוב במזונות ילדיהם. האיש טוען כי הוא יהודי וכי האישה והילדים נוצרים. לפיכך, חל החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959 (להלן – חוק המזונות) ועל האישה להשיב לו מחצית מהכספים שהוציא בגין הקטינים בעת שהיו במשמורתו. מאידך, האישה טוענת, כי היות ובמשרד הפנים היא רשומה כיהודיה על הצדדים חל הדין העברי, והחיוב הוא על האיש לבדו.

פירוק שיתוף

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
רקע: סעיף 37(א) לחוק המקרקעין קובע כדלקמן: “כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף.” עקרון העל באשר לפירוק שיתוף במקרקעין, קבוע בסעיף 37(א) לחוק המקרקעין, לפיו כל שותף במקרקעין משותפים, זכאי להביא מרצונו, בכל עת, את פירוק השיתוף, וזאת בכפוף לסייגים האמורים בדבר חובת תום הלב ואי שימוש לרעה בזכות. מכאן שאין

הסכם ממון

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
רקע:   בשנת 1973 חוקק בישראל חוק יחסי ממון בין בני זוג, אשר נועד להסדיר את מערכת היחסים הרכושית והממונית בין בני זוג בעת גירושיהם. החוק חל על בני זוג אשר התחתנו לאחר ה-1.1.1974. טרם חקיקת החוק חלה “הלכת השיתוף” בין בני זוג, הלכה שהינה יצירת פסיקה ואינה מעוגנת בחקיקה (הלכת השיתוף קובעת, באופן כללי,