best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מרכז המידע


עיקרון טובת הילד – הקטינה לא תעבור גן

  • September 2014
  • Posted By admin
  • 0 Comments

עיקרון טובת הילד – הקטינה לא תעבור גן

לאחר חמש שנות נישואים וילדה משותפת אחת, החליטו בני זוג להתגרש. האם החליטה לעזוב את הבית המשותף באחת הערים בצפון הארץ, ועברה לגור בקיבוץ המרוחק משם כחצי שעת נסיעה. הקטינה, כבת 3, נותרה להתחנך בגן הסמוך לבית המשותף, שבו נשאר האב.

לאחר המעבר, האם ביקשה להעביר את הקטינה ללמוד בגן של הקיבוץ, אך האב התנגד בכל תוקף. הוא פנה לביהמ”ש לענייני משפחה בקריות בבקשה לחייב את האם שלא להעביר את הקטינה לגן אחר. ביהמ”ש, שביקש לתת לאב זמן להתייצב ולהסתגל לשינויים שנבעו מהליך הגירושים, הורה להשאיר את הקטינה בגן הנוכחי בקרבת בית אביה.

האם התקשתה לקבל את ההחלטה, והגישה באמצעות בא כוחה בקשת ערעור בביהמ”ש המחוזי בחיפה. לטענתה, החלטת ביהמ”ש למשפחה נשענת ברובה על טובת האב ומתעלמת מטובת הקטינה, לפיה מוטב שתעבור לגן בקיבוץ בהקדם ככל שניתן. לדברי האם, ביהמ”ש נתן משקל מכריע לציפייה כי הסכסוך ביניהם יגיע לרגיעה, והשיקולים שאותם לקח בחשבון בהחלטתו משרתים דווקא את טובת האב.

שמירה על יציבות הקטינה

השופט סארי ג’יוסי קבע, שהצדדים קיבלו על עצמם הסדר של משמורת משותפת, ולכן ומשהילדה שוהה את מחצית הזמן בקרבת אביה, אין לראות בביתה של האם את מרכז חייה היחיד של הילדה.

לפי השופט, אין פגם בעצם העובדה שביהמ”ש לענייני משפחה התחשב בהחלטתו גם בטובת האב. טובת הקטינה אינה נבחנת בהכרח במנותק מטובת הוריה. הותרת הקטינה במוסד החינוכי אליו הורגלה משרת גם את טובתה, כיוון שכך נחסך ממנה שינוי משמעותי נוסף ונשמרת מעט היציבות שעוד נותרה בחייה, לנוכח השינויים המשמעותיים שעברה עם פרידת הוריה.

משכך, קבע השופט כי קרבת האב לגן מהווה יתרון גדול עבור הקטינה גם מעבר לנוחות האב, כך שהערעור נדחה והקטינה תישאר בגן שבקרבת בית אביה.

 

לצפייה בפסק הדין לחצו כאן 

Share

Comments