best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מרכז המידע


אבהות

  • October 2010
  • Posted By admin
  • 0 Comments

אבהות


האם ניתן לחייב גבר לעבור בדיקת אבהות לצורך שלילת או אימותהאבהות
על מנת לבדוק אבהות יש לבצע בדיקת דם לילד, לאב ולאם. על פי הפסיקה, בדיקת האבהות הינה ראייה מכרעת.
כבוד האדם זוהי זכות יסוד העומדת לכל אדם באשר הוא. אנו כחברה וכמדינה רואים את זכות יסוד זו כזכות שיש להגן עליה בחירוף ומעמדה הנורמטיבי קיבל ביטוי עליון בדמות חוק יסוד. המימוש המעשי של עיקרון יסוד זה מונע מביהמ”ש לכפות על ביצועה של בדיקת רקמות. אין חוק שיכול לכפות על אדם לעבור בדיקה פולשנית שאין הוא רוצה בה ואין כופים על אדם לחקור בניגוד לרצונו בעברו.

זכות היסוד של אדם מעניקה לו את הזכות “שלא לדעת על עצמו יותר מאשר ברצונו לדעת” אולם זכות זו כפופה לזכויותיהם של אחרים ונבחנת מתוך התחשבות ובהקפדה על זכויותיהם של אחרים, ובמיוחד כשמדובר בקטינים.
בית המשפט עורך איזון בין זכויות היסוד של פרטים שונים המתנגשות זו בזו. לצד זכותו של הגבר שלא לדעת האם הוא האב אם לאו וזכותו כי לא יכפו עליו בדיקה פולשנית דוגמת בדיקת דם – עומדת זכות יסוד של הקטין לכבודו כאדם, והדבר בא לידי ביטוי בזכותו לדעת את מוצאו ומיהו אביו. זכותו של קטין לדעת מיהו אביו גוברת על זכות הגבר שלא לדעת.
בתי המשפט מצאו כי הפגיעה היחסית בילד עקב שלילת זכותו לדעת מיהו אביו חמורה בהרבה מן הפגיעה בזכותו של הגבר – שלא לדעת.
זכותו של אדם שידע מנין בא, מיהם הוריו, מי הולידו, מהו המטען הגנטי שלו, ומהי מורשתו. כבוד האדם של קטין כולל את רצונו לקבל את המידע על זהותו ולא ניתן למנוע ממנו לבקש לדעת את זהותו.
על כן כל אימת שגבר מסרב לערוך בדיקת רקמות שמורה הזכות לשופט היושב בדין להכריע כי עקב הסירוב לעבור בדיקת רקמות להסיק כי הגבר הינו אבי הקטין ובכך להכריז עליו כאבי הקטין ולחייב אותו במזונות הקטין על פי יכולתו וצורכי הקטין.

גבר המקיים יחסי מין חייב לקחת בחשבון תוצאה סבירה זו של היריון אישה וחייב הוא להיזהר. היריון שכזה הוא בעל השפעה כלכלית – מזונות וירושה ואף בעל השפעה אישית – הורות מבלי שחפצת בכך.

ביהמ”ש איננו מתייחס ברצינות לטענה של “גניבת זרע”, יתרה מזאת, ביהמ”ש לא יושפע בפסיקתו בעניין גובה המזונות ובראש וראשונה יראה את טובת הילד וצרכיו.

בפס”ד של ביהמ”ש המחוזי בת”א – בר”ע 1364/04 נבחנה השאלה האם יש לבצע בדיקת רקמות בקטין מאישה נשואה חרף החשש לממזרות באופן גורף.

בפס”ד נקבעה הלכה תקדימית על פיה במקרים מסוימים ביהמ”ש יורה על עריכת בדיקת רקמות על אף החשש ממזרות.

כעיקרון לכל ילד הזכות לדעת מיהו אביו. אולם, מול זכות חשובה זו קיימים אינטרסים נוספים כמו טובת הילד על כל המשתמע מכך. עיקרון טובת הילד הוא עיקרון על. עיקרון זה מורכב ממכלול איזונים של זכויות ואינטרסים, על כן אין לקבוע מסמרות אלא יש לכלול את שאלת חשיבות חקר האמת במסגרת השיקולים לפיהם תיבחן טובת הילד.

כאמור פס”ד זה הינו תקדימי שכן קבע בו ביהמ”ש שיש לאפשר במקרים מסוימים בדיקת רקמות של קטין על אף החשש לממזרות וזאת רק לאחר ביצוע מדרג ראיות אשר יבחנו ממקרה למקרה.

מדרג הראיות ייבחן כדלהלן:

  1. הבאת ראיות בדבר מצבו של הילד – חוות דעת מקצועית, כולל תסקיר פקיד סעד וראיות אחרות הפורשות בפני ביהמ”ש את מכלול הנסיבות הקשורות למצב הילד.
  2. אם לאחר בדיקת המדרג הראשון יסיק ביהמ”ש כי לא די במה שהובא בפניו, אז יורה הוא על הרחבת המסגרת הראייתית הכול כמובן בהתחשב באינטרס ו/או בזכות הילד. בשלב זה הראיות תהיינה בנסיבות הורתו של הילד.
  3. מתן הוראה מצד ביהמ”ש לעריכת בדיקת רקמות.

אם ייווכח ביהמ”ש לאור מכלול הראיות והנסיבות שהובאו בפניו, כי אכן טובת הילד מצריכה ביצוע בדיקה הרקמות, יורה הוא על הבדיקה כאמור.

נראה אפוא כי כל מקרה יבחן לגופו תוך בדיקה מדוקדקת של מכלול הנסיבות. מחד, אין לדחות בדיקת אבהות על הסף, מאידך אין להורות על בדיקת רקמות באופן גורף.

כאשר מדובר על ילד מאישה פנויה – “דרך המלך” הרי שסביר יותר כי תינתן הוראה לביצוע בדיקת הרקמות כי הוסר החשש לממזרות. אולם, כאשר מדובר בילד מאישה נשואה – ביהמ”ש יידרש למקרה הספציפי תוך משנה זהירות ובחינה מדוקדקת של מכלול הנסיבות תוך יישום ההליך הדיוני בהתאם למדרג הראיות לעיל.

בשנת 2002 מצא ביהמ”ש לענייני משפחה בבאר שבע דרך לבדוק אבהות. הזכרנו לעיל כי בדיקת רקמות הינה בדיקת דם אשר מהווה חדירה לגופו של אדם ובמינוח המשפטי מהווה חיפוש פנימי. חיפוש פנימי חייב להיעשות בהסכמה ואין לכפות על אדם ביצועו. אולם, דגימת רירית מתבצעת מבלי לחדור לגופו של אדם ומהווה היא חיפוש חיצוני. חיפוש חיצוני זה אשר פעולתו נטילת משטח רירית פה, אינו כרוך בחדירה לגופו של אדם ופגיעה בשלמותו, וביהמ”ש יכול לכפות על הגבר לערוך את הבדיקה כאמור.

אציין כי בדיקה להוכחת אבהות איננה תלויה בזמן, בכל שלב ניתן לדרוש אותה.

הוכחת אבהות כאשר נפטר האב

 

אציין בעניין את פסה”ד 680/07 של ביהמ”ש לענייני משפחה בחדרה אשר דן בסוגיה.

באותו עניין הוגשה תובענה להכרה באבהות נגד אדם שנפטר וכנגד הוריו, באמצעותם ביקשה התובעת להוכיח כי הנפטר היה אביה.

התובעת טענה כי יש לבצע בדיקת רקמות מהוריו של הנפטר, אולם במידה ואלה לא יסכימו ליתן דגימה מגופם, יש ליתן ישירות צו שיורה על בדיקת הרקמות של הנפטר עצמו.

ביהמ”ש הבהיר כי זכותו של קטין לדעת מיהו אביו וזוהי זכות שנגזרת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו כאשר השיקול המרכזי שמנחה את ביהמ”ש הוא טובת הקטין.

המגמה היא, במקרים מסוג אלה, לבדוק את הורי הנפטר הן מהסיבה של שמירה על כבוד המת והן מהסיבה הכלכלית שכן הליך זה כרוך בעלויות גבוהות.

אולם, במידה והורי הנפטר מסרבים לתת דגימה לצורך הבדיקה אזי אין מנוס מפתיחת הקבר ולקיחת דגימה מהנפטר עצמו.


Share

Comments